معنی و ترجمه کلمه terrain return به فارسی terrain return یعنی چه

terrain return


اکوى زمينى
علوم نظامى : انعکاس تشعشع امواج زمينى روى صفحه رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها