معنی و ترجمه کلمه terrestrial refraction به فارسی terrestrial refraction یعنی چه

terrestrial refraction


علوم هوايى : شکست زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها