معنی و ترجمه کلمه territorial به فارسی territorial یعنی چه

territorial


زمينى ،ارضى ،داخلى ،محلى ،منطقه اى
معمارى : ارضى
قانون ـ فقه : اقليمى
روانشناسى : منطقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها