معنی و ترجمه کلمه territorialization به فارسی territorialization یعنی چه

territorialization


ايجاد ناحيه ،محدود کردن بيک ناحيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها