معنی و ترجمه کلمه territorialization به فارسی territorialization یعنی چه

territorialization


ايجاد ناحيه ،محدود کردن بيک ناحيه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها