معنی و ترجمه کلمه territory به فارسی territory یعنی چه

territory


منطقه ،سرزمين ،خاک ،خطه ،زمين ،ملک ،کشور،قلمرو
قانون ـ فقه : قلمرو،کشور
روانشناسى : قلمرو
زيست شناسى : قلمرو
بازرگانى : قلمرو
علوم نظامى : منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها