معنی و ترجمه کلمه terrorize به فارسی terrorize یعنی چه

terrorize


ارعابگرى کردن ،با تهديد وارعاب کارى انجام دادن ،با تهديد وارعاب حکومت کردن ،ترور کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها