معنی و ترجمه کلمه test case به فارسی test case یعنی چه

test case


قضيه در ازمايش ،شخص يا چيز مورد ازمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها