معنی و ترجمه کلمه test paper به فارسی test paper یعنی چه

test paper


کاغذ مخصوص ازمايش ،ورقه امتحان ،ازمون برگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها