معنی و ترجمه کلمه test piece به فارسی test piece یعنی چه

test piece


عمران : نمونه ازمايشى
معمارى : نمونه ازمايش
علوم نظامى : توپ مبنا يا توپ نمونه در خصلت يابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها