معنی و ترجمه کلمه test scaling به فارسی test scaling یعنی چه

test scaling


روانشناسى : مقياس بندى ازمون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها