معنی و ترجمه کلمه test specimen به فارسی test specimen یعنی چه

test specimen


علوم مهندسى : نمونه ى ازمايش
عمران : نمونه ازمايشى
معمارى : نمونه ازمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها