معنی و ترجمه کلمه test validity به فارسی test validity یعنی چه

test validity


روانشناسى : اعتبار ازمون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها