معنی و ترجمه کلمه test-wise به فارسی test-wise یعنی چه

test-wise


روانشناسى : ازمون اشنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها