معنی و ترجمه کلمه testatrix به فارسی testatrix یعنی چه

testatrix


قانون ـ فقه : موصى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها