معنی و ترجمه کلمه testify به فارسی testify یعنی چه

testify


تصديق کردن( با)to ،گواهى دادن ،شهادت دادن ،تصديق کردن
قانون ـ فقه : تصديق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها