معنی و ترجمه کلمه testimonialize به فارسی testimonialize یعنی چه

testimonialize


جايزه دادن( به) ،گواهى نامه يا رضايت دادن( به)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها