معنی و ترجمه کلمه tetchyٹetc به فارسی tetchyٹetc یعنی چه

tetchyٹetc


زود رنج ،تند مزاج ،ناراضى نما،عبوس ،کج خلق ،خود سر،کله شق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها