معنی و ترجمه کلمه tetchy به فارسی tetchy یعنی چه

tetchy


زودرنج ،تند مزاج ،ناراضى نما،کج خلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها