معنی و ترجمه کلمه tetrachromatic theory به فارسی tetrachromatic theory یعنی چه

tetrachromatic theory


روانشناسى : نظريه چهاررنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها