معنی و ترجمه کلمه tetrapterous به فارسی tetrapterous یعنی چه

tetrapterous


چهارباله ،داراى چهار بال ،چهار جناحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها