معنی و ترجمه کلمه tetroxide به فارسی tetroxide یعنی چه

tetroxide


(ش ).ترکيب داراى چهار اتم اکسيژن ،ترکيب چهار اکسيژنى
شيمى : تتروکسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها