معنی و ترجمه کلمه textile industry به فارسی textile industry یعنی چه

textile industry


صنعت نساجى
بازرگانى : صنعت بافندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها