معنی و ترجمه کلمه thanatos به فارسی thanatos یعنی چه

thanatos


روانشناسى : غريزه مرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها