معنی و ترجمه کلمه thank you به فارسی thank you یعنی چه

thank you


مرحمت سرکار زياد،لطف سرکار زياد،سپاس گزارم ،متشکرم ،سايه شما کم نشود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها