معنی و ترجمه کلمه that bridge has 3 openings به فارسی that bridge has 3 openings یعنی چه

that bridge has 3 openings


ان پل سه چشمه يا دهانه دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها