معنی و ترجمه کلمه that depends به فارسی that depends یعنی چه

that depends


معلوم نيست ،تا چه شرايطى درکار باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها