معنی و ترجمه کلمه that is right به فارسی that is right یعنی چه

that is right


درست است ،صحيح است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها