معنی و ترجمه کلمه that is a به فارسی that is a یعنی چه

that is a


همين است ،همين بود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها