معنی و ترجمه کلمه that right inheres in him به فارسی that right inheres in him یعنی چه

that right inheres in him


ان حق باو تعلق ميگيرد،اين حق اوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها