معنی و ترجمه کلمه that به فارسی that یعنی چه

that


اشاره بدور،ان يکى ،براى انکه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها