معنی و ترجمه کلمه thaw به فارسی thaw یعنی چه

thaw


اب شدن( يخ و غيره)،گداختن ،گرم شدن
معمارى : يخگشاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها