معنی و ترجمه کلمه the (bottomless)pit به فارسی the (bottomless)pit یعنی چه

the (bottomless)pit


هاويه ،چاه دوزخ ،چاه جهنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها