معنی و ترجمه کلمه the active voice به فارسی the active voice یعنی چه

the active voice


فعل معلوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها