معنی و ترجمه کلمه the bill will mature tomorrow به فارسی the bill will mature tomorrow یعنی چه

the bill will mature tomorrow


قانون ـ فقه : سررسيد ان قبض فردا است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها