معنی و ترجمه کلمه the body politic به فارسی the body politic یعنی چه

the body politic


ملت و دولت
قانون ـ فقه : جامعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها