معنی و ترجمه کلمه the chosen people به فارسی the chosen people یعنی چه

the chosen people


قوم برگزيده ،بنى اسرائيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها