معنی و ترجمه کلمه the deaf به فارسی the deaf یعنی چه

the deaf


کران ،کرها،مردم کر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها