معنی و ترجمه کلمه the deceased به فارسی the deceased یعنی چه

the deceased


درگذشتگان ،مردگان

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها