معنی و ترجمه کلمه the desk is piled with books به فارسی the desk is piled with books یعنی چه

the desk is piled with books


ميز از کتاب انباشته شده است ،کتابهادر روى ميزانبوه شده اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها