معنی و ترجمه کلمه the die is cast به فارسی the die is cast یعنی چه

the die is cast


کارازکارگذشت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها