معنی و ترجمه کلمه the dying father said به فارسی the dying father said یعنی چه

the dying father said


پدر که درحال مردن بود گفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها