معنی و ترجمه کلمه the female sex به فارسی the female sex یعنی چه

the female sex


جنس ماده يا زن ،جنس اناث ،زنان ودختران

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها