معنی و ترجمه کلمه the fifteenth parliament به فارسی the fifteenth parliament یعنی چه

the fifteenth parliament


دوره تقنينيه پانزدهم
قانون ـ فقه : مجلس پانزدهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها