معنی و ترجمه کلمه the gentle sex به فارسی the gentle sex یعنی چه

the gentle sex


جنس لطيف يعنى زن ،از ما بهتران


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها