معنی و ترجمه کلمه the heart beats به فارسی the heart beats یعنی چه

the heart beats


زدن قلب ،تپش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها