معنی و ترجمه کلمه the ink blots به فارسی the ink blots یعنی چه

the ink blots


اين مرکب لک مى اندازد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها