معنی و ترجمه کلمه the knife به فارسی the knife یعنی چه

the knife


چاقوى جراحى ،الت جراحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها