معنی و ترجمه کلمه the late governor به فارسی the late governor یعنی چه

the late governor


فرماندار اخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها