معنی و ترجمه کلمه the law is not retroactive به فارسی the law is not retroactive یعنی چه

the law is not retroactive


قانون شامل گذشته نميشود،قانون عطف بماسبق نمى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها