معنی و ترجمه کلمه the lot fell upon me به فارسی the lot fell upon me یعنی چه

the lot fell upon me


پشک بمن افتاد،قرعه بنام من اصابت کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها